• معرفی انواع خودروی سانگ یانگ

    معرفی انواع خودروی سانگ یانگ     معرفی انواع خودروی سانگ یانگ ،شرکت خودروسـازی سانگ یانگ موتور کره جنوبی SsongYong Motor Co ،شصت و یک سال رقابت تنگاتنگ برای ترسیم آینده ای درخشان را می توان به عنوان سابقه و پشتوانه ای ارزشمند برای حضور مداوم شرکت سانگ یانگ در عرصه تولید و صنعت قلمداد […]