• آپشنهای فنی خودرو -سیستم هشدار دهنده چیست؟

    آپشنهای فنی خودرو – سیستم هشدار دهنده‌ انحراف از مسیر و نقطه‌ی کور چیست؟ آپشنهای فنی خودرو در سیستم هشداره دهنده‌ی نقطه‌ی کور، سنسورها و دوربین‌های کار گذاشته در بدنه با بررسی اطراف خودرو، وجود خودروهای دیگر در نقاط کور راننده را اعلام می‌کنند.نقاط کور خودرو شامل دو طرف و عقب خودرو است که دید […]